Při přenášení tlf. čísla se řídíme opatřením obecné povahy OOP/10/10.2012-12.

Jak probíhá proces přenesení čísla

  1. Nejprve kontaktujte naše obchodníky a to buď na čísle 412 334 270, nebo emailem na info(at)interdata.cz
  2. Obchodník Vám zodpoví Vaše dotazy (postup, cena) a pošle Vám formulář pro přenos čísla.
  3. Vyplněný formulář nám zašlete zpět, obchodník ho zkontroluje a buď ho odsouhlasí, nebo Vám dá instrukce k jeho správnému vyplnění.
  4. Bezchybně vyplněný formulář vytisknete, opatříte podpisem oprávněné osoby a v jednom originále doručíte na naši adresu.
  5. Zákonná lhůta pro přenos čísla činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je nám tato vyplněná žádost (formulář) o změnu poskytovatele služby doručena. Po vzájemné dohodě může být určeno pozdější datum přenesení.
  6. K vlastnímu přenosu dojde ve sjednaném termínu, během přenosu dojde k výpadku čísla maximálně na několik jednotek minut.
  7. Obvykle do 5 pracovních dnů Vám vystavíme fakturu za přenos telefonního čísla
  8. Cena za portaci je uvdena v ceníku, na záložce Ostatní služby